woensdag 3 juli 2013

promise is a promise

promise not to tell
the promise is a promise
muddle
the maze
babble
chat
cheat
painting rumour
humour the rumour
viva madrid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten